Mặn tấn công cây trồng- Đã có Nyro 0.01Sl- Tăng Cường Tính Chống chịu mặn cho cây trồng.