TIN NGỌC YẾN

Nyro 0.01SL- Tăng năng suất lúa.

Xem thêm

Spider man 220EC-Đặc trị nhện đỏ trên cây trồng và nhện gié hại lúa.

Xem thêm

Mặn tấn công cây trồng- Đã có Nyro 0.01Sl- Tăng Cường Tính Chống chịu mặn cho cây trồng.

Xem thêm

Cháy Bìa lá Lúa và giải pháp quản lý.

Xem thêm

Đạo ôn trên lúa và giải pháp quản lý.

Xem thêm

Chlorferan 240Sc- Chim Sâu - Vua Diệt sâu cuốn lá, sâu đục thân - Giải pháp quản lý hiệu quả sâu miệng nhai trên cây trồng.

Xem thêm

Cửu Châu 15GR- Có Cửu Châu không đâu còn ốc.

Xem thêm

Binyvil 70WP- Cơ chế tác động kép: Phòng bệnh và trị bệnh, giải pháp quản lý hiệu quả bệnh hại phổ biến đầu mùa mưa

Xem thêm

Vikny 0.5SL Chuyên trị thối nhũn trên cây trồng

Xem thêm

Quy Trình Quản Lý Dịch Hại Trên Lúa

Xem thêm