Chlorferan 240Sc- Chim Sâu - Vua Diệt sâu cuốn lá, sâu đục thân - Giải pháp quản lý hiệu quả sâu miệng nhai trên cây trồng.