Share:

     

Gibbeny 20TB

Liên hệ: 02703 890 287

Mã sản phẩm: KTST04
Lượt xem: 1483
Tên thương mại: Gibbeny 20TB
 
Hoạt chất: Gibberellic acid…20% w/w.
 
Công Dụng sản phẩm:
- Tăng đậu quả, tăng kích thước quả.
- Làm chậm quá trình chín Cam Quýt.
- Kích thích sự phát triển lúa và trổ đều.
- Tăng chiều cao cây lúa.
- Tăng năng suất cây trồng.
 
 
Khối Lượng: viên 5g.
Cây trồng
Liều lượng
Cách Dùng
Lượng nước phun
Dâu Tây
20g/ha
Lần 1: Sau khi trồng 3 ngày.
Lần 2: Phun vào giai đoạn trước ra hoa.
Lần 3: Sau khi ra hoa và đậu trái.
Lượng nước 400-500L/ha
Dưa Chuột
20g/ha
Lần 1: Cây bắt đầu ra hoa.
Lần 2: 10 ngày sau lần 1.
Lượng nước phun 320L/ha
Rau Cải Xanh
20g/ha
Lần 1: Sau khi trồng 7 ngày.
Lần 2: 10 ngày sau lần 1
Lúa
20g/ha
Pha 1.5-2g cho một bình máy 25L.
Lần 1: Giai đoạn lúa làm đòng
Lần 2: Khi lúa trổ đều.
Thanh long
0.004%
Lần 1: Khi cây ra hoa
Lần 2: Khi cây đậu quả
Lần 3: Trước khi thu hoạch 10 ngày
Lượng nước phun 600-800L/ha
- Thời gian cách ly: 5 ngày trước khi thu hoạch.
- Không hỗn hợp với các chất chứa kiềm hoặc dung dịch có Cl.

Các sản phẩm cùng loại