Share:

     

Gibbeny 20TB

Contact: (+84) 2703 890 287

Product code: KTST04
Number view: 874
Tên thương mại: Gibbeny 20TB
 
Hoạt chất: Gibberellic acid…20%.
 
Công Dụng sản phẩm:
- Tăng đậu quả, tăng kích thước quả.
- Làm chậm quá trình chín Cam Quýt.
- Kích thích sự phát triển lúa và trổ đều.
- Tăng chiều cao hay lùn cây lúa.
- Tăng năng suất cây trồng.
 
 
Khối Lượng: viên 5g.

More Product