Biffiny 600FS (Trộn Giống)

Share:

     

Biffiny 600FS (Trộn Giống)

Liên hệ: 02703 890 287

Mã sản phẩm: XLG02
Lượt xem: 1456
Tên thương mại: BIFFINY 600FS
 
Hoạt chất: Imidacloprid … 600g/L.
 
 
Đặc tính sản phẩm:
- Bảo vệ cây lúa khỏi sự tấn công của các loài côn trùng chích hút như: rầy nâu, bọ trĩ... vào giai đoạn đầu của cây lúa.
- An toàn cho mầm giống.
Cây trồng
Sâu hại
Liều dùng và cách sử dụng
Lúa
Xử lý hạt giống trừ rầy nâu
Pha10ml cho 20kg giống trước khi gieo 12 -24 giờ.

Các sản phẩm cùng loại