Share:

     

SẤM SÉT 25WP

Liên hệ: 02703 890 287

Mã sản phẩm: TS012
Lượt xem: 1144
Tên Thương Mại: Sấm Sét 25WP
 
Thành phần: Buprofezine 25% w/w + phụ gia 75%.
 
Cơ chế tác động:
      - Tiếp xúc và vị độc
      - Ngăn cản rầy-rệp lột xác
      - Ức chế khả năng đẻ trứng
      - Giảm khả năng trứng nở
      - Hiệu lực kéo dài
      - Không hình thành tính kháng
 
 
Đặc trị: Rầy nâu và Rầy bông xoài.
Cây trồng
Sâu hại
Liều dùng và cách sử dụng
Xoài
Rầy Bông xoài
Nồng độ sử dụng: 0.1-0.13%.
Phun ướt đều cây trồng khi rầy mới xuất hiện.
(Cách pha: Pha 100-130g cho 100 lít nước)
Lúa
Rầy nâu
Liều dùng: 0.4-0.6kg/ha. Lượng nước 320 Lít/ha.
Phun khi rầy cám ra rộ (khoảng tuổi 1-3).

Các sản phẩm cùng loại