Share:

     

Parany 300EC

Liên hệ: 02703 890 287

Mã sản phẩm: TC01
Lượt xem: 3012
Tên thương mại: PARANY 300EC
Hoạt chất: Pretilachlor … 295g/L Pyrazosulfuron-ethyl 5g/L+ Chất an toàn Fenclorim100g/L Phụ gia … 600g/L.
 
Ưu điểm nổi bật:
- Sạch cỏ dại
- Không lo chết vũng
- Đỡ tốn công cấy dặm
- Không gây kháng thuốc
- Trừ luôn cả các loại cỏ đã nảy mầm.
 
Cơ chế tác động: là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, có tác động ức chế quá trình nảy mầm của hạt cỏ, diệt sạch cỏ trên ruộng ngay từ giai đoạn mầm. Thuốc cho hiệu quả cao và không gây tính kháng thuốc.
  • Pretilachlor có tác dụng kìm hãm sự phân chia tế bào cũng như sự kéo dài rễ làm cây cỏ bị chết, thuốc dịch chuyển nhanh lên phía trên qua trụ dưới lá mầm, trụ gian mầm, lá bao mầm và một phần giữ lại ở mầm rễ.
  • Pyrazosulfuron-ethyl có tác dụng ngăn cản quá trình sinh tổng hợp các chất hữu cơ làm cỏ không đâm chồi mới và phát triển rễ.
  • Chất an toàn Fenclorim xâm nhập nhanh vào cây qua đường rễ mầm lúa để phân giải và chuyển hóa nhanh Pretilachlor nhằm bảo vệ lúa không bị Pretilachlor gây hại.
 
Cây trồng
Loại cỏ
Liều dùng và cách sử dụng
Lúa
Đuôi phụng, lồng vực, chác lác, cỏ lá rộng, lúa cỏ, …
Pha 50ml/bình 16L.
Phun 2 bình cho 1000m2.
Phun trước hoặc sau rải giống 24 giờ.
-         Hạt giống phải có mầm và rễ đầy đủ.
-         Sau khi phun 2-3 ngày cho nước vào ruộng, tránh nứt nẻ, giữ ẩm đến 10-15 ngày.
-         Thời gian cách ly: không xác định thời gian vì sử dụng đầu vụ.

Các sản phẩm cùng loại