Share:

     

CUU CHAU 18GR

Contact: (+84) 2703 890 287

Product code: TTO01
Number view: 1023
 
“Có CỬU CHÂU không đâu còn ốc”

 
Hoạt chất: Metaldehyde …18% w/w + Phụ gia … 82%w/w
 
Cơ chế tác động: Metaldehyde diệt ốc bằng cách tiếp xúc và vị độc, khi bị trúng độc tế bào nhầy bị phá hủy,
ốc mất lượng lớn chất nhờn, mất nước và chết. Cửu Châu 18GR có công thức cải tiến so với các dòng trước
đó và sở hữu 5 ưu điểm dẫn đầu thị trường:
 
  Hạt nhỏ
 
  Chậm rã
 
  Dẫn dụ mạnh
 
  Diệt triệt để
 
  Không sợ trời mưa
 


  


 
 
 
Kết quả thí nghiệm và thực tế
 
 
  
 
ỐC CHẾT SAU KHI RÃI CỬU CHÂU 18GR
 
 
 
 
 
 
 
 
 

More Product