Share:

     

Cyhany 250EC

Contact: (+84) 2703 890 287

Product code: TC04
Number view: 1374
Tên thương mại: CYHANY 250EC
 
Hoạt chất: Cyhalofop-butyl....250g/L + Phụ gia ....750g/L
 
Ưu điểm sản phẩm:
- Thuốc thấm sâu nhanh qua thân, lá, rễ.
- Không ảnh hưởng đến lúa.
 
Qui cách: 100ml, 240ml.
 
Đặc trị: cỏ đuôi phụng

More Product