CÔNG TY TNHH TM & SX NGỌC YẾN

VIDEO
Kỳ 37 THÚC LÚA TRỔ THOÁT, VÀO HẠT NHANH
Kỳ 36 - BẢO VỆ AN TOÀN CHO LÚA BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN ĐÒNG TRỔ
Kỳ 35 - NYRO 0.01SL GIẢI PHÁP GIÚP LÚA ĐẺ NHÁNH KHỎE TRÊN ĐẤT PHÈN & CHÂN ĐẤT MẶN
Kỳ 34 - NYRO 0.01SL - Giúp mạ khởi đầu hoàn hảo
Kỳ 33 - Nyro 0.01Sl _ Giải pháp tăng tính chống chịu mặn cho lúa hè thu