Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 20 – 26/3)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 20 – 26/3)

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc: Sâu non nở hại nhẹ trên trà lúa sớm và chính vụ. Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá tiếp tục gây hại.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Hầu hết các trà lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh, gặp điều kiện thời tiết thuận lợi nên bệnh đạo ôn lá sẽ gây hại tăng nhanh trên diện rộng. Chuột gây hại tăng trên lúa trà sớm ở giai đoạn đẻ nhánh rộ, lúa trà muộn mới gieo. Ốc bươu vàng gây hại tăng trên lúa mới gieo cấy, hại nặng trên những ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ngập nước. Bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn hại cục bộ một số vùng.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng gia tăng gây hại trên lúa trà sớm ở giai đoạn đòng trỗ đến chắc xanh, nặng cục bộ trên các giống lúa nhiễm bệnh. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân và bệnh đạo ôn lá gây hại tăng trên lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. Bệnh bạc lá hại cục bộ ở Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận. Chuột gây hại diện rộng trên các trà lúa Đông Xuân ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. Ốc bươu vàng di chuyển và lây lan theo nguồn nước.

Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Rầy nâu phổ biến tuổi 3 - 4, hại ở mức độ nhẹ đến trung bình, hại nặng cục bộ một số diện tích. Bệnh đạo ôn lá có thể sẽ xuất hiện trên lúa Hè Thu sớm ở giai đoạn đẻ nhánh. Bệnh đạo ôn cổ bông vẫn còn phát triển và gây hại trên các trà lúa trỗ. Sâu năn (muỗi hành) gây hại ở những ruộng trồng giống lúa Jasmin85, OM4900, Đài thơm 8, OM 7347, OM 6162, OM 6976, OM 5451...

2. Trên cây trồng khác

- Cây nhãn: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại.

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, ốc sên tiếp tục gây hại.

- Cây có múi: Bệnh greening tiếp tục gây hại.

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục gây hại.

- Cây điều: Diện tích nhiễm bọ xít muỗi và bệnh thán thư tiếp tục gây hại.

- Cây dừa: Diện tích nhiễm bọ cánh cứng và bọ vòi voi tiếp tục gây hại.

- Cây cà phê: Bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt tiếp tục gây hại.

- Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại.

CỤC BVTV