Khỏe Lá Đòng - Ring Vàng Ròng lần 4

Khỏe Lá Đòng - Ring Vàng Ròng lần 4

Chương trình đón tiếp hơn 250 đại lý thân thiết của công ty, phân bố khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 

Ngoài ra chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Đan Trường.

Chương trình quay số với nhiều giải thưởng hấp dẫn