Share:

     

QUILUXNY 6.0

Liên hệ: 02703 890 287

Mã sản phẩm: THUỐC SÂU
Lượt xem: 204
Tên thương mại: QUILUXNY 6.0
Hoạt chất: Emamectin benzoate… 6%.
Cây trồng
Sâu hại
Liều dùng và cách sử dụng
Lúa
Sâu cuốn lá nhỏ, sâu tơ hại bắp cải, sâu vẽ bùa hại cam, sâu xanh da láng, nhện gié hại lúa.
 
Pha10g cho bình 16L. Phun 2 bình cho 1000m2.
Phun thuốc khi sâu hại mới xuất hiện.

Các sản phẩm cùng loại