Share:

     

Hoshi 55.5 EC

Liên hệ: 02703 890 287

Mã sản phẩm: thuoc sau
Lượt xem: 35
Tên thương mạiHOSHI 55.5EC
Hoạt chất: Hexythiazox.....55.5g/L.
Cây trồng
Loại ốc
Liều dùng và cách sử dụng
Lúa
Nhện gié, …
Pha 0.8 lít/ha.
Lượng nước phun: 400-600 lít/ha
Phun khi tỷ lệ dảnh bị hại 5-10%/.
- Thời gian cách ly: 14 ngày.

Các sản phẩm cùng loại