Share:

     

Kagomi 3SL

Liên hệ: 02703 890 287

Mã sản phẩm: thuoc benh
Lượt xem: 34
Tên thương mạiKAGOMI 3SL
Hoạt chất: Kasugamycin ........3%.

 
Cây Trồng
Dịch Hại
Liều Lượng
Cách Dùng
Lúa
Đạo ôn
1 lít/ha
Lượng nước phun 400-600 lít/ha. Phun thuốc khi tỷ lệ bệnh 5-10%.
Cháy bìa lá vi khuẩn
1-1.2 lít/ha
Bắp Cải
Thối Nhũn vi khuẩn
1.2 lít/ha.
Phun ướt đều cây trồng khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%.
Cam
Loét
0.2-0.25%
- Thời gian cách ly: 7 ngày.

Các sản phẩm cùng loại