Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 28/8 - 3/9)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 28/8 - 3/9)

1. Trên lúa

1.1. Các tỉnh phía Bắc: Sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 vũ hóa rộ và đẻ trứng. Sâu non hại diện rộng trên các trà lúa giai đoạn đứng cái đến làm đòng. Rầy cám lứa 6 nở và gây hại diện rộng trên các trà lúa và trên các giống lúa nhiễm. Bệnh lùn sọc đen gây hại trên trà lúa đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh đến phát triển đòng và những vùng có áp lực bệnh cao trong vụ mùa 2017. Bệnh bạc lá tiếp tục hại tăng…

1.2. Các tỉnh Bắc Trung bộ: Bệnh lùn sọc đen hại trên lúa Hè Thu và lúa Mùa sớm. Rầy nâu, rầy lưng trắng hại trên diện rộng ở giai đoạn lúa đứng cái, làm đòng, trỗ bông nếu không chủ động phòng trừ kịp thời. Sâu cuốn lá nhỏ tăng ở giai đoạn lúa đẻ nhánh, đứng cái, làm đòng. Chuột, khô vằn, bệnh bạc lá vi khuẩn... xu hướng tăng giai đoạn lúa đứng cái đến đòng trỗ.

1.3. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn... gia tăng gây hại trên lúa Hè Thu ở giai đoạn đòng trỗ đến chín. Bọ trĩ, sâu keo, dòi đục nõn, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân... hại trên lúa Hè Thu muộn và lúa vụ 3 ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh, làm đòng. Bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh hại cục bộ trên lúa Mùa ở Tây Nguyên và các huyện miền núi đồng bằng…

1.4. Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Rầy nâu phổ biến trưởng thành - trứng, khuyến cáo nông dân duy trì mực nước trên ruộng thích hợp để hạn chế rầy chích hút thân cây lúa đối với lúa Thu Đông dưới 25 ngày sau sạ; khi rầy xuất hiện mật số cao cần xử lý thuốc kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng nhằm hạn chế thấp nhất khả năng rầy nâu truyền bệnh VL, LXL cho lúa. Những vùng chuẩn bị gieo cấy lúa Thu Đông - Mùa 2018 trong đợt cuối tháng 8 đầu tháng 9/2018, cần theo dõi diễn biến của rầy nâu vào đèn và khí tượng thuỷ văn ở địa phương mình để tiến hành gieo cấy đạt hiệu quả cao...  

2. Trên cây trồng khác

- Cây rau màu: Sâu tơ, bệnh mốc sương... tiếp tục gây hại. Cục bộ hại nặng.

- Bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và nhện đỏ trên cây mía… tiếp tục gây hại.

CỤC BVTV