Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (24 - 30/7)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (24 - 30/7)

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc

Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non hại diện hẹp trên lúa Mùa cực sớm – sớm. Rầy cám lứa 5 hại diện hẹp trên lúa Mùa cực sớm – sớm, giống nhiễm. Bệnh lùn sọc đen có nguy cơ phát sinh gây hại trên lúa, nhất là trà lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, những vùng có áp lực bệnh cao trong vụ mùa 2017. Sâu đục thân 2 chấm gây dảnh héo diện hẹp trên lúa Mùa cực sớm – sớm, lúa sạ. Ốc bươu vàng, chuột tiếp tục hại…

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

Bệnh lùn sọc đen gây hại tăng trên lúa Hè Thu - Mùa. Rầy nâu, rầy lưng trắng hại trên diện rộng giai đoạn lúa đứng cái, làm đòng, trỗ nếu không chủ động phòng trừ kịp thời. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 gia tăng trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái - làm đòng. Chuột, khô vằn, nhện gié... xu hướng tăng trên lúa Hè Thu giai đoạn đứng cái làm đòng.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Rầy nâu + rầy lưng trắng, bệnh lem lép thối hạt, bệnh khô vằn... gia tăng gây hại trên lúa Xuân Hè - Hè Thu giai đoạn đòng – trỗ. Bệnh đạo ôn lá phát sinh hại cục bộ trên lúa Hè Thu sớm, lúa Mùa ở Tây Nguyên và các huyện miền núi đồng bằng. Chuột: Gia tăng gây hại lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh - đòng. Ốc bươu vàng: Gây hại cục bộ lúa sạ muộn vùng trũng thấp trên lúa Hè Thu - lúa Mùa muộn giai đoạn sạ - mạ. Bọ trĩ, sâu keo, dòi đục nõn... hại trên lúa Hè Thu + lúa Mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL

Bệnh VL - LXL có khuynh hướng gia tăng diện tích nhiễm, đề nghị các địa phương cử cán bộ theo dõi, phát hiện sớm nhổ bỏ và tiêu huỷ ngay cây lúa có triệu chứng nhiễm bệnh, quản lý tốt rầy trên ruộng nhằm hạn chế lây lan nguồn bệnh cho trà lúa Thu Đông - Mùa 2018 sắp tới. Do ảnh hưởng của mưa, bão nên bệnh đạo ôn tiếp tục gia tăng diện tích và mức độ gây hại. Bệnh bạc lá tiếp tục phát sinh phát triển trên lúa ở giai đọan cuối đẻ nhánh đến trỗ. Lưu ý bệnh đốm vằn, bệnh lem lép hạt, chuột trên lúa ở giai đoạn đòng trỗ - chín.

2. Trên cây trồng khác

Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, dòi đục lá… trên cây rau màu, bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và nhện đỏ trên cây mía… tiếp tục gây hại.

CỤC BVTV