Share:

     

OCNY 860WP

Contact: (+84) 2703 890 287

Product code: THUỐC ỐC
Number view: 202
Hoạt chất: Niclosamide olamine … 76% w/w + Phụ gia … 24% w/w
Cơ chế tác động:OCNY 860WPtác động đến hệ tiêu hóa và hô hấp của ốc sên làm ốc chết.

Kết quả thí nghiệm và thực tế: 

More Product