Share:

     

OCNY 860WP

Contact: (+84) 2703 890 287

Product code: OCNY 860WP
Number view: 11
Tên thương mại: OCNY 860WP
Hoạt chất: Niclosamide olamine … 86% w/w +
Phụ gia … 14% w/w

Ưu Điểm Sản Phẩm:

-Chết nhanh
- Sạch ốc lớn, ốc nhỏ.
 
Đặc trị: ốc bưu vàng

More Product