Share:

     

CỬU CHÂU 18GR

Contact: (+84) 2703 890 287

Product code: 18gr
Number view: 11
Tên thương mại: CỬU CHÂU 18GR
Hoạt chất: Metaldehyde …18% w/w + Phụ gia … 82%w/w
 
Ưu điểm sản phẩm

- Hạt nhỏ
- Chậm rã bã
- Dẫn dụ mạnh
- Sạch ốc lớn, nhỏ
- Không sợ trời mưa
 
HOTLINE : 01299-268-268

More Product