Share:

     

Fony 300SC

Contact: (+84) 2703 890 287

Product code: thuốc cỏ
Number view: 117
Tên thương mại: FONY 300SC
Hoạt chất: Quinclorac....300g/L + Phụ gia ....700g/L
 
Ưu điểm sản phẩm:
- Thuốc thấm sâu nhanh qua thân, lá, rễ.
- Không ảnh hưởng đến lúa.
 
Đặc trị: Cỏ lồng vực

More Product